martes, 15 de septiembre de 2015

UN NOU CURS, UN NOU PROJECTE


Comença un nou curs i amb aquest moltes il·lusions i nous projectes per realitzar.


S'inicia el taller d'art, donant continuïtat al projecte de plàstica que durant els darrers anys es duia a terme a l'escola, incorporant això si, alguns canvis. El primer de tot és l'organització de l'espai, aquesta havia de respondre a les necessitats del nou projecte. Així és que s'han organitzat 4 espais diferenciats: Racó de l'art, espai de creació, taula de treball i pintura vertical.


Durant aquest curs es treballaran 3 grans projectes com a eix vertebral, tot i que es donarà cabuda a qualsevol altra proposta, ja vingui des dels alumnes, com de la mestra. Els projectes són independents de les etapes educatives. Així és que s'oferirà una proposta o una altra en funció de les necessitats del grup. 

Els projectes que es duran a terme és:
  • L'Art experimental És aquell en què els infants descobreixen, manipulen, experimenten, creen.. A partir d'una proposta de materials que ofereix la mestra. Aquesta es durà a terme gairebé sempre a l'espai central o espai creador. Aquestes experiències podrà ser totalment lliure o seguint alguna consigna que donarà la mestra. Aquest projecte respon als especialistespsicòlegssociòlegspedagogs que coincideixen, des dels anys 50 que el desplegament creatiu i l’art tenen una forta influència en el desenvolupament cognitiu, emocional i físic.

  • Qui sóc jo? (descoberta d'un mateix): L'objectiu principal d'aquest espai és el de mirar-nos, observar-nos, reconèixer les pròpies faccions i expressions facials, les nostres emocions. Treballar el retrat, en pla, en volum... aprendre a mirar l'altre, a observar-lo amb deteniment. Seguir treballant el cos, les mans, els peus, treballar la silueta, el cos, el cos en moviment... Cal respondre a la necessitat de mirar-se i conèixer-s a si mateix abans d'explorar el món que l'envolta.
  • L'art i l'adolescència Arribant a l'adolescència i fent transició a l'edat adulta les necessitats i interessos dels nanos són ben diferents. Per donar-hi resposta es treballaran diferents monogràfics, com són el còmic, el grafiti.. I d'altres propostes que els alumnes puguin fer amb un plantejament més funcional. 

2 comentarios: